Privacybeleid van Party4Stars - Laatste update Juli 2022

 

Party4Stars hecht veel belang aan uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt of het contactformulier invult.

Wij willen u dan ook duidelijk communiceren welke persoonsgegevens Party4Stars verzamelt, hoe we deze informatie gebruiken en wat u moet doen als u niet wil dat uw persoonlijke informatie wordt opgeslagen of kenbaar wordt gemaakt aan derden. Verder willen wij u ook informeren hoe u uw persoonlijke gegevens kan beheren.

Overeenkomstig de privacywet heeft u steeds het recht op inzage in uw gegevens en tevens ook het recht op verbetering.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS

Als u het contactformulier invult, slaan wij uw naam, voornaam, e-mailadres en andere (persoon) gegevens die u verstrekt in het veld 'Bericht' op.

 

VERWERKINGSDOELEINDEN

Onder persoonsgegevens wordt bedoeld: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, e.d. 

 

Party4Stars verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

- opmaak en uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, waaronder de betaling van afgenomen producten en/of diensten, en om u de      overeengekomen producten en/of diensten te kunnen aanbieden en leveren,

- om te kunnen factureren indien het gaat om een betaalde dienst. Party4Stars zal deze financiële gegevens nooit op een website publiceren, en ook niet aan derden ter beschikking stellen voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst, 

- om webstatistieken op te stellen bijvoorbeeld over het aantal bezoekers van de verschillende rubrieken van onze website, 

- om u de diensten en advertenties op onze website algemeen te kunnen aanbieden, 

- voor marketingdoeleinden om u gericht te kunnen informeren over relevante producten en/of diensten en nieuwe aanbiedingen van Party4Stars en derden, waarvan we vermoeden dat u er interesse in kan hebben,

- om u relevante e-mails en post, nieuwsbrieven, gebruikersinformatie, serviceberichten, of andere elektronische boodschappen te kunnen sturen, 

- voor verdere marketingdoeleinden waarbij de gegevens aan bedrijven en/of derden kunnen worden doorgegeven zodat zij interessante en relevante product- en/of dienstaanbiedingen aan u kunnen richten, 

- om onze websites en technologieën te analyseren, onderhouden, beveiligen, en optimaliseren, 

- om te voldoen aan de wetten en regelgevingen waar Party4Stars aan onderhevig is,

- bij beslechting van eventuele geschillen, 

- voor administratieve doeleinden.

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De verwerkingsverantwoordelijke voor Party4Stars is Kristien Vertessen. Contactgegevens kan u terugvinden op onze website onder de pagina 'Contact'.

 

BEWAARTERMIJN & MINDERJARIGEN

Wanneer je ons persoonlijke gegevens doorgeeft via de website, een e-mail of gesprek, bewaren we je persoonlijke gegevens tot je ons vraagt deze gegevens te verwijderen.

Er worden op onze websites geen overeenkomsten gesloten met minderjarigen. Party4Stars vraagt dan ook uitdrukkelijk dat minderjarigen ons geen persoonlijke gegevens toesturen.

 

WIJZIGINGEN

Dit Privacybeleid kan af en toe worden bijgewerkt, bijvoorbeeld omdat we anders gaan werken met gegevens of om andere operationele redenen of omdat dit door wet- of regelgeving wordt vereist.

 

CONTACT

U kan ons steeds contacteren om duidelijk aan te geven dat u niet wenst dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt, doorgegeven wordt aan derden of wordt gebruikt voor marketingdoeleinden. Als u vind dat wij u niet op de juiste manier helpen, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, Party4Stars.

 

COOKIES

Wij plaatsen Google Analytics - maar dit hebben we zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én hebben we uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.